Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 05/NQ-CP 06/03/2015
  Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015
 • 26/2015/TT-BTC 06/03/2015
  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế […]
 • 19/2015/TT-BTC 04/03/2015
  Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 3/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả
 • 18/2015/TT-BTC 03/03/2015
  Thông tư số 18/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của […]
 • 309/QĐ-TCT 02/03/2015
  Quyết định của Tổng cục Thuế ngày 13/02/2015 v/v xóa nợ tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty cổ phần xây dựng Miền Đông
 • 12/2015/NĐ-CP 26/02/2015
  Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 • 10/2015/TT-BTC 12/02/2015
  Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên […]
 • 09/2015/TT-BTC 12/02/2015
  Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
 • 176/2014/TT-BTC 12/02/2015
  Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013
 • 2632/QĐ-BTC 09/02/2015
  Quyết định số 2632/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/10/2014 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; Thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính