Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 78/2015/TT-BTC 21/05/2015
  Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 • 58/2015/TT-BTC 21/05/2015
  Thông tư số 58/2015/TT-BTC ngày 25/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 • 912/QĐ-BTC 18/05/2015
  Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 18/5/2015 v/v triển khai mở rộng Nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử
 • 47/2015/NĐ-CP 15/05/2015
  Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 72/2015/TT-BTC 14/05/2015
  Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
 • 751/QĐ-TCT 11/05/2015
  Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình cưỡng chế nợ thuế
 • 750/QĐ-TCT 11/05/2015
  Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc Ban hành Quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh và […]
 • 748/QĐ-TCT 11/05/2015
  Quyết định số 748/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của ngành thuế
 • 747/QĐ-TCT 11/05/2015
  Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình Quản lý ấn chỉ
 • 744/QĐ-TCT 11/05/2015
  Quyết định số 744/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp