Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 103/2014/NĐ-CP 14/11/2014
  Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
 • 154/2014/TT-BTC 14/11/2014
  Thông tư số 154/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B
 • 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 07/11/2014
  Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
 • 79/NQ-CP 05/11/2014
  Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 03/11/2014 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014
 • 1689/QĐ-TCT 24/10/2014
  Quyết định số 1689/QĐ-TCT ngày 06/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của ngành thuế
 • 151/2014/TT-BTC 21/10/2014
  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
 • 150/2014/TT-BTC 16/10/2014
  Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • 149/2014/TT-BTC 16/10/2014
  Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để bổ sung vào ngân sách Nhà nước
 • 146/2014/TT-BTC 16/10/2014
  Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
 • 136/2014/TT-BTC 14/10/2014
  Thông tư số 136/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính