Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 1575/QĐ-TCT 03/09/2015
  Quyết định số 1575/QĐ-TCT ngày 01/09/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế
 • 1574/QĐ-TCT 03/09/2015
  Quyết định số 1574/QĐ-TCT ngày 01/09/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 • 1402/QĐ-TCT 18/08/2015
  Quyết định số 1402/QĐ-TCT ngày 28/07/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp
 • 1400/QĐ-TCT 18/08/2015
  Quyết định số 1400/QĐ-TCT ngày 28/07/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp
 • 65/2015/NĐ-CP 14/08/2015
  Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
 • 113/2015/TT-BTC 11/08/2015
  Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/08/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTc ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
 • 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN 11/08/2015
  Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/07/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
 • 110/2015/TT-BTC 05/08/2015
  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • 108/2015/TT-BTC 05/08/2015
  Thông tư số 108/2015/TT-BTC ngày 17/07/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại KM1610+800 và trạm thu phí tại KM1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai
 • 1332/QĐ-TCT 30/07/2015
  QĐ 1332/QĐ-TCT ngày 27/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài Chính