Articles Posted in the " Công Văn Thuế " Category

 • Công văn số 543/TCT-CS ngày 24/2/2014

  Hàng nông lâm thủy sản được miễn kê khai, tính thuế GTGT ở khâu thương mại kể từ 01/01/2014 Đó là nội dung hướng dẫn của Tổng Cục thuế theo Công văn số 543/TCT-CS ngày 24/2/2014, hướng dẫn khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2014, các doanh nghiệp nộp thuế theo […]

 • [Tổng hợp] Các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán

  Các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán được HTT tổng hợp lại để các anh/chị em kế toán xem 1. Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 2. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 3. Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 Tải văn bản tại: Văn bản xử lý vi phạm kế toán • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

  Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa […]


 • Công văn số 6421/BTC-TCT

  Công văn số 6421/BTC-TCT

  Công văn số 6421/BTC-TCT: hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì: doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa […]