Bkav được ưa chuộng nhất 2011

Bkav được ưa chuộng nhất 2011

Đại diện của Bkav (đứng giữa) nhận giải dịch vụ Chữ ký số được người dùng ưa chuộng nhất năm 2011