[Download] Phần mềm kê khai thuế HTKK (chuẩn, không lỗi)

[Hotrothue.org] Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế miễn phí HTKK do Tổng Cục Thuế phát hành, được Hotrothue.org sưu tầm và tổng hợp những phiên bản chuẩn, ít lỗi nhất. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vui lòng xem và tải bên dưới. Phiên bản HTKK mới nhất hiện tại là 3.2.5:

Download HTKK mới nhất - Hotrothue.org

 

Xem thêm các thông báo nâng cấp HTKK và iHTKK của Tổng Cục Thuế về cập nhật các thông tư mới và các sự thay đổi khác giữa các phiên bản:

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0 và HTKK 3.2.5.  – Ngày 24/08/2014

Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC – Ngày 22/07/2014

Thông báo nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 Ngày 17/04/2014

Thông báo nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 – Ngày 26/03/2014

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 – Ngày 03/03/2014

THÔNG BÁO NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) 3.2.0 VÀ QTTNCN 3.1.0 – Ngày 07/02/2014

-Hotrothue.org-