GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 20/10/2010.

Sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ngày 02/06/2010, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã gấp rút hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống Viettel-CA và thiết lập bộ máy tác nghiệp chứng thực, kinh doanh tại các tỉnh, thành phố.

 Ngày 20/10/2010, Trung tâm Chứng thực chữ ký số Quốc gia đã cấp chứng thư số cho Viettel-CA, đánh dấu thời điểm Viettel-CA đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.

Việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số là một sự khởi đầu mới để Viettel phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cho ra đời các dịch vụ hành chính công điện tử, thương mại điện tử trên mạng Internet và mạng di động, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ là xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, thúc đẩy giao dịch điện tử và thương mại điện tử tại Việt Nam.

Viettel CA

Viettel CA nhận giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số công cộng

Thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ “Kê khai thuế qua mạng” – một ứng dụng thiết thực dành cho doanh nghiệp, đã giảm được nhiều chi phí và thời gian, được các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Chứng thư số do Viettel-CA cung cấp cũng đã được kiểm chứng tích hợp với hệ thống này để có thể cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khai thuế.