Articles Posted in the " bkav " Category

  • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ BKAV

    [Hotrothue.org] CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 08/04/2010.   Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng (CA – Certificate Authority) cho Công […]