Articles Posted in the " chứng thư số công cộng " Category

  • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

    CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VINA NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 04/11/2011. Được Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Số : 1830/GP-BTTTT ngày 04 tháng 11 […]
  • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

    TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 20/10/2010. Sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ngày 02/06/2010, Tập đoàn Viễn thông […]


  • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

    CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 26/07/2010. Công ty Hệ thống Thông tin FPT đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào […]