Articles Posted in the " công văn " Category

  • Công văn số 543/TCT-CS ngày 24/2/2014

    Hàng nông lâm thủy sản được miễn kê khai, tính thuế GTGT ở khâu thương mại kể từ 01/01/2014 Đó là nội dung hướng dẫn của Tổng Cục thuế theo Công văn số 543/TCT-CS ngày 24/2/2014, hướng dẫn khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2014, các doanh nghiệp nộp thuế theo […]


  • Công văn số 6421/BTC-TCT

    Công văn số 6421/BTC-TCT

    Công văn số 6421/BTC-TCT: hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì: doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa […]