Articles Posted in the " dai ly " Category

  • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 02/03/2010. NacencommSTC có kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thẻ thông minh, phát triển các ứng dụng bảo mật và xác thực bao gồm: […]


  • CHỮ KÝ SỐ NỘI PHÁT TRIỂN TRONG BĂN KHOĂN

    [Hotrothue.org] Dịch vụ chữ ký số đã được cung cấp ra thị trường nhưng về phương thức sử dụng và mức độ đảm bảo vẫn còn nhiều băn khoăn đối với cơ quan chức năm lẫn nhiều doanh nghiệp có nhu cầu và tiềm năng sử dụng lớn. Chữ ký nội hay chữ ký ngoại? […]


  • Thông báo nâng cấp phiên bản iHTKK

    Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.10 Tổng cục Thuế đã hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.2.10 hỗ trợ Đại lý thuế Khai thuế qua mạng. Nội dung nâng cấp chi tiết như sau: 1.      Hỗ trợ Đại lý […]