Articles Posted in the " download " Category

  • Java Runtime Environment (JRE) 7 Update 25

    Hiện nay các hệ thông khai báo thuế hầu hết được lập trình bằng ngôn ngữ Java. Từ các hệ thống về chữ ký số, hệ thống ihtkk và một số dịch vụ t-van đều sử dụng ngôn ngữ này. Vì thế Java Runtime Environment(JRE) là một nền tảng không thể thiếu trong máy của một […]