Articles Posted in the " hop dong " Category

  • Thông báo nâng cấp phiên bản iHTKK

    Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.10 Tổng cục Thuế đã hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.2.10 hỗ trợ Đại lý thuế Khai thuế qua mạng. Nội dung nâng cấp chi tiết như sau: 1.      Hỗ trợ Đại lý […]