Articles Posted in the " ihtkk 2.3.5 " Category

  • [Tổng Cục Thuế] Thông báo nâng cấp iHTKK 2.3.5

    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc Nâng cấp một số nội dung hỗ trợ Nộp thuế điện tử (ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.5)           Tổng cục Thuế đã triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử với ngân hàng thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV và trên địa […]