Articles Posted in the " lấy lại mật khẩu ihtkk " Category

  • [Hướng dẫn] Lấy lại mật khẩu iHTKK MIỄN PHÍ (2 bước )

    [Hotrothue.org] Nhằm giải quyết vấn đề mất mật khẩu iHTKK hoặc do nhiều nguyên nhân từ doanh nghiệp, Kể từ tháng 05/2014. Tổng Cục Thuế đã hỗ trợ lại tính năng lấy lại mật khẩu iHTKK cho doanh nghiệp trực tuyến. Nhằm giảm bớt công đoạn, thủ tục, chi phí khôi phục mật khẩu như […]