Articles Posted in the " nông lâm thủy sản " Category

  • Công văn số 543/TCT-CS ngày 24/2/2014

    Hàng nông lâm thủy sản được miễn kê khai, tính thuế GTGT ở khâu thương mại kể từ 01/01/2014 Đó là nội dung hướng dẫn của Tổng Cục thuế theo Công văn số 543/TCT-CS ngày 24/2/2014, hướng dẫn khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2014, các doanh nghiệp nộp thuế theo […]