Articles Posted in the " tải htkk " Category

  • Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0

    Vào ngày 07/02/2014, Tổng Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Khai Thuế Qua Mạng phiên bản 2.3.0. Và kể từ ngày 07/02/2014 sẽ không nhận các tờ khai nêu trên kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản nhỏ hơn 3.2.0, ứng dụng QT-TNCN phiên bản nhỏ hơn 3.1.0.  Quý doanh nghiệp có thể thực […]