Articles Posted in the " tổng cục thuế " Category

 • [Tổng cục thuế] Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC […]
 • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VINA NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 04/11/2011. Được Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Số : 1830/GP-BTTTT ngày 04 tháng 11 […] • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ CK-CA (ORIGSIGN)

  [Hotrothue.org]CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CK NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHƯNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 28/06/2010. Như vậy, CKCA là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được Bộ TT&TT đã cấp phép hoạt động. Theo nội dung giấy phép, công […]


 • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 02/03/2010. NacencommSTC có kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thẻ thông minh, phát triển các ứng dụng bảo mật và xác thực bao gồm: […]


 • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

  TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 20/10/2010. Sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ngày 02/06/2010, Tập đoàn Viễn thông […]


 • CHỮ KÝ SỐ NỘI PHÁT TRIỂN TRONG BĂN KHOĂN

  [Hotrothue.org] Dịch vụ chữ ký số đã được cung cấp ra thị trường nhưng về phương thức sử dụng và mức độ đảm bảo vẫn còn nhiều băn khoăn đối với cơ quan chức năm lẫn nhiều doanh nghiệp có nhu cầu và tiềm năng sử dụng lớn. Chữ ký nội hay chữ ký ngoại? […]