Articles Posted in the " tvan " Category

  • GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ BKAV

    [Hotrothue.org] CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV NHẬN GIẤY PHÉP CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG KỂ TỪ 08/04/2010.   Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng (CA – Certificate Authority) cho Công […]


  • Thông báo nâng cấp phiên bản iHTKK

    Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.10 Tổng cục Thuế đã hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.2.10 hỗ trợ Đại lý thuế Khai thuế qua mạng. Nội dung nâng cấp chi tiết như sau: 1.      Hỗ trợ Đại lý […]