Articles Posted in the " vi phạm " Category

  • [Tổng hợp] Các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán

    Các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán được HTT tổng hợp lại để các anh/chị em kế toán xem 1. Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 2. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 3. Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 Tải văn bản tại: Văn bản xử lý vi phạm kế toán