Thông báo nâng cấp phiên bản iHTKK

Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.10

Tổng cục Thuế đã hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.2.10 hỗ trợ Đại lý thuế Khai thuế qua mạng. Nội dung nâng cấp chi tiết như sau:
1.      Hỗ trợ Đại lý thuế gửi tờ khai qua mạng Internet:
–         Đại lý thuế có thể gửi tờ khai qua mạng trực tiếp tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoặc thông qua hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ T-VAN.
–         Đối với trường hợp Đại lý thuế gửi tờ khai trực tiếp thông qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế, Đại lý thuế thực hiện các bước như sau:
+ Đăng nhập vào tài khoản Đại lý thuế.
+ Thực hiện kê khai, gửi tờ khai của các doanh nghiệp có hợp đồng đại lý.
+ Đại lý thuế dùng chữ ký số của mình ký vào các tờ khai của doanh nghiệp có hợp đồng đại lý.
+ Chi tiết theo file hướng dẫn sử dụng tại đường dẫn: tại đây
2.      Hỗ trợ người nộp thuế tra cứu tờ khai gửi qua các TVAN:
–         Người nộp thuế có thể tra cứu tờ khai đã gửi thông qua T-VAN.
–         Người nộp thuế chọn T-VAN cần tra cứu và nhấn nút Tra cứu, hệ thống sẽ tìm các tờ khai của NTT gửi qua T-VAN đã chọn và thỏa mãn điều kiện tra cứu.
3.      Hỗ trợ người nộp thuế đang ở trạng thái tạm dừng hoạt động vẫn gửi được tờ khai qua mạng Internet nếu lý do tạm nghỉ là “Chờ làm thủ tục giải thể phá sản”.
Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.

 

Các tin cũ hơn