• Home »
  • Tin tức thuế »
  • Tổng cục Thuế thông báo V/v tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT)

Tổng cục Thuế thông báo V/v tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT)

Tổng cục Thuế thông báo V/v tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT) 

Tổng cục Thuế thông báo V/v tạm dừng hệ thống phục vụ nâng cấp, bảo trì hệ thống nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ khai thuế tháng 03/2014 như sau:

Trong kỳ khai thuế tháng 03/2014, NNT thực hiện nộp các tờ khai tháng, tờ khai quyết toán và Báo cáo tài chính. Do số lượng tờ khai và dữ liệu tờ khai lớn, để đảm bảo hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử hoạt động tốt, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống từ 8h00 ngày 09/03/2014 (chủ nhật) đến 8h00 ngày 10/03/2014 (thứ hai) để nâng cấp và bảo trì hệ thống.

Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp được biết.