[Tổng hợp] Các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán

Các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán được HTT tổng hợp lại để các anh/chị em kế toán xem

1. Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004

2. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011

3. Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011

Tải văn bản tại: Văn bản xử lý vi phạm kế toán